• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

X FORUM RAD SENIORÓW

   W dniu 20 kwietnia 2022 odbyło się X Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, odbywającego się tradycyjnie w systemie online.

Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników,których liczba sama w sobie jest sukcesem organizatorów. Forum jako takie jest niezaprzeczalnym dzieckiem pandemii covid-19, zorganizowanym jako potrzeba kontaktów działaczy ruchu senioralnego oraz struktur organizacyjnych powołanych przez gminy i powiaty w  czasie izolacji pandemicznej.
  W ciągu blisko 2 lat organizacji kolejnych Forów poświęconych różnym problemom,którymi zajmowały się rady seniorów dotyczących zarówno spraw wewnętrznych gmin i ich środowisk senioralnych, jak i  zewnętrznych, regionalnych a nawet o zasięgu krajowym wypracowano spójny sposób wymiany poglądów i formułowania apeli,uchwał i petycji pod adresem władz samorządowych i rządowych. Wystarczy wymienić
niektóre; petycje do społeczeństwa w sprawie szczepień przeciwko Covid19, wystąpienia do Sejmu i Senatu
RP dotyczące potrzeby nowelizacji prawa w zakresie powstawania i funkcjonowania rad seniorów czy ostatnio zajmowanie się udziałem środowisk senioralnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego stało się na naszych oczach samodzielnym bytem społecznym, instytucją obywatelską i niezwykle pożytecznym miejscem komunikowania się środowisk senioralnych. Stałaby się niepowetowana szkoda gdyby w
procesie wymiany struktur rad seniorów w województwie, szczególnie w dużych miastach Podlasia zaniechano organizacji kolejnych edycji Forum. Zapowiedź organizacji XI Forum w czerwcu br jest dobrym sygnałem, zapowiadającym kontynuację dotychczasowych działań.

Supraśl,23 kwietnia 2022 Krzysztof Wolfram

 

o wydarzeniu informuje Bożenna Chmielewska na fb