W dniu19.05.2021 odbyło się w trybie on-line IV Forum Rad Seniorów Woj. Podlaskiego. Tematem Forum była prezentacja
działań i potrzeb Rad Seniorów Województwa Podlaskiego w okresie ograniczeń pandemicznych.
Relacje ze swojej działalności złożyło 10 Rad, w tym Rada Seniorów Gminy Supraśl.
Z naszej strony w Forum wzięli udział: Jadwiga Kochanowska, Bożenna Chmielewska i Krzysztof Wolfram.
Do Forum wpłynął list od Posła na Sejm Stefana Krajewskiego,który
załączamy poniżej.