• DSC_0079.jpg
 • DSC_0780.jpg
 • DSC_0810.jpg
 • DSC_1088.jpg
 • DSC_1226.jpg
 • IMG_20190327_133009.jpg
 • IMG_20190327_144112.jpg
 • IMG_20190327_152225.jpg
 • IMG_20190327_173210.jpg
 • klasztor_z_rondem.jpg
 • twierdza_w_Modlinie.jpg
 • zgierz2.jpg

  23.05.2019r. odbyła się pierwsza w historii Gminy Supraśl wspólna Sesja Rady Gminy i Rady Seniorów Gminy Supraśl poświęcona w całości problemom starszych mieszkańców naszej Gminy.

Sesja miała miejsce w pierwszą rocznicę powstania Rady Seniorów Gminy Supraśl, którą powołano do życia 16.05.2018 roku.

Sesja zgromadziła komplet radnych Gminy z jej Przewodniczącą Panią Moniką Suszczyńską oraz Rady Seniorów Gminy Supraśl pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Wolframa. W sesji brali udział: Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski, Sekretarz Gminy Supraśl Pan Mariusz Żukowski i funkcyjni pracownicy Gminy.

W trakcie 2-godzinnej Sesji Przewodniczący Rady Seniorów przedstawił sprawozdanie z jej rocznej działalności oraz naświetlił najistotniejsze problemy, przed którymi stoi środowisko senioralne Gminy.

Warto odnotować, że materiał do sprawozdania Przewodniczącego oparty był m.in. o wnioski i Uchwały z 14 protokołowanych posiedzeń Rady w tym 4 wyjazdowych (Zgierz, Augustów, Wasilków, Suwałki) w ramach kontaktów z radami seniorów miast i gmin partnerskich i współpracujących z Gminą Supraśl.

Dotychczasową obsługę zarówno osobową jak i techniczną nad pracami Rady Seniorów Gminy Supraśl pełni od początku jej powołania MOPS w Supraślu. W lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się siedziba Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz miejsca stałych posiedzeń Rady, które obsługiwane są przez pracownika MOPS. Stan ten w zamyśle władz Gminy Supraśl ma być utrzymany z jednoczesnym wzmocnieniem stanowiska obsługi Rady Seniorów oraz innych problemów senioralnych Gminy.

Najistotniejsze elementy jego wystąpienia dotyczyły:

 •   Współpracy z władzami Gminy Supraśl na rzecz środowiska senioralnego, w tym tworzenie przejrzystego systemu organizacji i finansowania działań prosenioralnych w całej Gminie oraz funkcjonowania Rady Seniorów.
 •   Tworzeniu spójnego systemu informacji (Internet, prasa, ulotki, Biuletyn Samorządowy) o życiu środowiska senioralnego w Gminie wraz z zapewnieniem mu środków finansowych na jego funkcjonowanie i dalszy rozwój.
 •   Opracowaniu diagnozy potrzeb społecznych w Gminie Supraśl stanowiącej elementarny składnik strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Supraśl na lata 2018-2029.
 •   Podnoszenie wartości i ilości usług świadczonych starszym mieszkańcom Gminy, a w szczególności w zakresie zdrowia, kultury i wypoczynku.
 •   Potrzebom komunikacyjnym Gminy, a w tym potrzeby przywrócenia linii 111 relacji Białystok-Supraśl.
 •   Budowy świetlicy w Grabówce.
 •   Aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów we współpracy z Gminami i Miastami Partnerskimi Gminy Supraśl.

Warto przypomnieć, że środowisko senioralne Gminy Supraśl liczy ok 4,5 tys. osób, których liczba z roku na rok rośnie. Rosną też potrzeby samych Seniorów, jak i ich najbliższego otoczenia. Dodatkowymi czynnikami generującymi potrzeby jest rola, jaką pełni Gmina w Aglomeracji Białostockiej. Są to: jej funkcja uzdrowiskowa oraz coraz bardziej znanego w Polsce Ośrodka turystycznego w oparciu o zasoby kulturalne i historyczne.

Po wypowiedzi Przewodniczącego, głosy uzupełniające przedstawiły

 •   Pani Agnieszka Maszkowska Viceprezes Fundacji SOCLAB w sprawie potrzeb i zasad budowy diagnozy społecznej.
 •   Pani Bożenna Chmielewska, liderka projektu „POMOC ZA POMOC”, która przedstawiła główne jego założenia oraz potrzeby z nimi związane.
 •   Pani Genowefa Obuchowicz, która zaprezentowała stronę internetową www.seniorsuprasl.pl, funkcjonującą od kwietnia br.

Po tych wystąpieniach radni Gminy zadawali pytania oraz dyskutowali nad przedstawionymi materiałami. Na koniec sesji ustalono potrzebę kontynuowania wspólnych spotkań obu Rad, przynajmniej 1 raz w roku oraz udziału radnych Gminy w pracach Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Tekst: Krzysztof Wolfram Zdjęcia: Genowefa Obuchowicz i Krzysztof Wolfram. Supraśl 26.05.2019r.

Artykuł jest już opublikowany na portalu podlaskisenior.pl [1],

http://podlaskisenior.pl/wspolna-sesja-wspolne-sprawy/ ; link do artykułu  również w mediach społecznościowych na profilu : podlaski senior i senior.bialystok.pl [2] na Facebooku.

Ostatni czwartek tj.: 30.05.2019 członkowie Klubu Seniora wybrali się na wycieczkę do Kopnej Góry. Zwiedzili piękny ogrod botaniczny czyli Arboretum. Następnie udali się na ognisko z kiełbaskami na polanę w Kopnej Górze. Niebywałą atrakcją wyprawy był transport Kolejką Bajkową.

Seniorzy z Gminy Supraśl biorą aktywny udział w projekcie  ,,Cyfrowy senior" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Warsztaty obejmują  następujące tematy ( każdy 180 min.):

 1. Podstawowe funkcje komputra, wizerunek, komunikatory                  
 2. Przeglądanie i analiza informacji
 3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 5. Komunukacja za pomocą poczty elektronicznej
 6. Aktywność obywatelska online:e-kultura oraz e-edukacja
 7. Aktywność obywatelska e-Urząd
 8. Zakładanie poczty elektroniczneje-mail oraz korzystanie z usług 
 9. Ochrona danych osobowych. Przeszukiwanie i filtrowanie informacji
 10. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie
 11. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby
 12. Wiadomości lokalne, planowanie podróży
 13. Korzystanie z możliwości portalu YouTube
 14. Zakładanie profilu na portalu Facebook
 15. Przetwarzanie obrazu i dźwięku+ANIMACJE(praca nad prezentacją multimedialną - 12h)

 

 

 

Od 27.05.2019 rozpoczynamy

Zajęcia Gimastyczno-Rehabilitacyjne na basenie w Ośrodku Knieja w Supraślu.

 

Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 11:00.

Od dzisiaj bilety wstępu/karnety są dostępne do pobrania w Klubie Seniora.

 

 

  Zapraszam Anna Gzula-Borkowska

OGŁOSZENIE

Rada Seniorów Gminy Supraśl informuje, że  uruchamia punkt informacyjny dla Seniorów.

 

Dyżury członków Rady odbywać się będą:

w każdy poniedziałek w godz. 9:00-11:00 w siedzibie MOPS w Supraślu (ul. J.Piłsudskiego 17), pok. nr 6, tel. 857132772

oraz w Zaściankach (w filii Urzędu Miejskiego w Supraślu) przy ul. Szosa Baranowicka 58/4, tel. 857333840

 

DATA -  MIEJSCE -  CZŁONEK RADY SENIORÓW PEŁNIĄCY DYŻUR:

28.01.2019 MOPS w Supraślu Edward Sawicki

04.02.2019 MOPS w Supraślu Bożenna Chmielewska

11.02.2019 MOPS w Supraślu Genowefa Obuchowicz

18.02.2019 ZAŚCIANKI Nina Kubajewska

25.02.2019 MOPS w Supraślu Jadwiga Romanowska

04.03.2019 MOPS w Supraślu Anna Rodzik

11.03.2019 MOPS w Supraślu Weronika Roszkowska

18.03.2019 ZAŚCIANKI Halina Chodakowska

25.03.2019 MOPS w Supraślu Krzysztof Wofram

01.04.2019 MOPS w Supraślu Stanisława Szypluk

08.04.2019 ZAŚCIANKI Alicja Borowa

15.04.2019 MOPS w Supraślu Barbara Wolfram

06.05.2019 MOPS w Supraślu Jadwiga Kochanowska

13.05.2019 MOPS w Supraślu Krzysztof Sikora

20.05.2019 ZAŚCIANKI

 

27.05.2019r- MOPS w Supraślu- EDWARD SAWICKI

03.06.2019r- MOPS w Supraślu- BOŻENNA CHMIELEWSKA

10.06.2019r- MOPS w Supraślu- GENOWEFA OBUCHOWICZ

17.06.2019r- ZAŚCIANKI- NINA KUBAJEWSKA

24.06.2019r- MOPS w Supraślu- JADWIGA ROMANOWSKA

01.07.2019r- MOPS w Supraślu- ANNA RODZIK

26.08.2019r- MOPS w Supraślu- WERONIKA ROSZKOWSKA

02.09.2019r- ZAŚCIANKI- HALINA CHODAKOWSKA

09.09.2019r- MOPS w Supraślu- KRZYSZTOF WOLFRAM

16.09.2019r- MOPS w Supraślu- STANISŁAWA SZYPLUK

23.09.2019r- ZAŚCIANKI- ALICJA BOROWA

30.09.2019r- MOPS w Supraślu- BARBARA WOLFRAM

07.10.2019r- MOPS w Supraślu- JADWIGA KOCHANOWSKA

14.10.2019r- MOPS w Supraślu- KRZYSZTOF SIKORA

21.10.2019r- ZAŚCIANKI- NINA KUBAJEWSKA