Od 1 września 2021 roku  Pani Anna Iwaniuk jest do dyspozycji Rady Seniorów w każdy piątek od godziny 14 00 do godziny 1600

PLAN DYŻURÓW RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

 

 

LP.

 

DATA

 

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

UWAGI

1.

13.09.2021

 

MOPS

JADWIGA KOCHANOWSKA

 

2.

 

20.09.2021

MOPS

BARBARA WOLFRAM

 

3.

27.09.2021

 

MOPS

KRZYSZTOF SIKORA

 

4.

 

04.10.2021

MOPS

JADWIGA ROMANOWSKA

 

5.

 

11.10.2021

ZAŚCIANKI

NINA KUBAJEWSKA

 

6.

18.10.2021

MOPS

EDWARD SAWICKI

 

7.

 

25.10.2021

MOPS

BOŻENNA CHMIELEWSKA

 

8.

08.11.2021

ZAŚCIANKI

EWA GODLEWSKA

 

9.

15.11.2021

MOPS

KRZYSZTOF WOLFRAM

 

10.

22.11.2021

 

MOPS

WERONIKA ROSZKOWSKA

 

11.

29.11.2021

MOPS

ANNA RODZIK

 

12.

06.12.2021

 

MOPS

STANISŁAWA SZYPLUK

 

13.

13.12.2021

MOPS

GENOWEFA OBUCHOWICZ

 

14.

20.12.2021

ZAŚCIANKI

HALINA CHODAKOWSKA

 

 

PLAN PRACY RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚl -  IV kwartał 2021r

 

 

 I. ZADANIA OGÓLNE


* Prowadzenie aktywnej strony internetowej Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz informacji na Facebooku
* Współpraca z mediami Gminy/:Internet i Biuletyn Samorządowy/
* Opracowanie Folderu Informacyjnego dla potrzeb ruchu senioralnego w Gminie Supraśl
* Stałe dyżury członków Rady Seniorów w Supraślu i Zaściankach/w każdym tygodniu w poniedziałek 9.00 -11.00/

* Organizacja stałych /co 2 tygodnie/ posiedzeń Rady Seniorów w Supraślu i Zaściankach

* Udział w sesjach Rady Miejskiej GMINY Supraśl,
* Opiniowanie planów, projektów i dokumentów Gminy,w tym budżetu Gminy Supraśl  na 2022

* Obsługa prac Rady,w tym posiedzeń i ich archiwizacja
* Wspieranie Stowarzyszenia AKTYWNI
* Udział w pracach Rady Seniorów przy Marszałku woj.Podlaskiego
* Pomoc w realizacji projektu POMOC za POMOC
* Opieka nad działalnością klubową seniorów w Gminie,w tym nad ofertą programową II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE


* Wizyta studyjna w Radzie Seniorów Łomży – 24 listopada 2021 /ze środków vouchera /
* Przyjęcie i przygotowanie Wizyty studyjnej Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka -27 października 2021
* Przygotowanie i organizacja wyjazdu seniorów na spektakl w Operze Białostockiej lub teatrze - październik 2021
* Przygotowanie udziału Rady Seniorów w realizacji projektu dotyczącego wolontariatu z udziałem Stowarzyszenia PRYZMAT w Suwałkach -listopad 2021
* Przygotowanie i organizacja spotkań opłatkowych w Supraślu i Zaściankach grudzień 2021

* Współpraca z Caritasem i Eleosem na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk senioralnych. Spotkanie w dniu 13.10.2021 r.


  PLAN DYŻURÓW RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

LP.

DATA

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

UWAGI

1.

07.06.2021

MOPS

JADWIGA KOCHANOWSKA

 

2.

14.06.2021

MOPS

BARBARA WOLFRAM

 

3.

21.06.2021

MOPS

KRZYSZTOF SIKORA

 

4.

28.06.2021

MOPS

JADWIGA ROMANOWSKA

 

5.

05.07.2021

ZAŚCIANKI

NINA KUBAJEWSKA

 

6.

12.07.2021

MOPS

EDWARD SAWICKI

 

7.

19.07.2021

MOPS

BOŻENNA CHMIELEWSKA

 

8.

26.07.2021

ZAŚCIANKI

EWA GODLEWSKA

 

9.

02.08.2021

MOPS

KRZYSZTOF WOLFRAM

 

10.

09.08.2021

MOPS

WERONIKA ROSZKOWSKA

 

11.

16.08.2021

ZAŚCIANKI

ANNA RODZIK

 

12.

23.08.2021

MOPS

STANISŁAWA SZYPLUK

 

13.

30.08.2021

MOPS

GENOWEFA OBUCHOWICZ

 

14.

06.09.2021

ZAŚCIANKI

HALINA CHODAKOWSKA

 

 

    Na zaproszenie budowanego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru Rada Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną jako
grupa testowa przed oficjalnym otwarciem Muzeum, które otwarte będzie 17 września 2021 w rocznicę napaści Sowietów na Polskę.
 
   15 osobowa grupa zapoznała się ze stanem przygotowań do udostępnienia szerokiej publiczności najnowszej placówki muzealnej w Polsce. Sami uczestnicy stanowili swoistą grupę treningową dla obsługi Muzeum na etapie przygotowawczym przed jej otwarciem. Uczestnicy wizyty jednomyślnie wyrazili uznanie dla jakości i wartości wykonanej dotąd pracy, podkreślając pietyzm staranność w aranżacji całej ekspozycji. Szczególne wrażenie na zwiedzających zrobiły umieszczone w poszczególnych częściach ekspozycji zdjęcia, listy i inne dokumenty osób podlegających deportacji na Sybir będących członkami rodzin lub znajomymi, często sąsiadami  oglądających wystawę.
 
    Tą drogą Rada Seniorów Gminy Supraśl pragnie złożyć kierownictwu Muzeum Pamięci Sybiru serdeczne podziękowania.
 
Tekst i zdjęcia; Krzysztof Wolfram
  Rada Seniorów Gminy Supraśl to grono ludzi aktywnych uprawiających różne formy turystyki, 
od pieszych spacerów i wędrówek ,wycieczek rowerowych ,spływów kajakowych po wielodniowe wyjazdy
poznawcze w Polsce i poza jej granicami.
Od tego artykułu rozpoczynamy cykl pt. ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE" oparty o osobiste doświadczenia autorów,
jako rekomendowane seniorom miejsca ,obiekty i obszary godne odwiedzenia.

Kolejna propozycja z cyklu pt. ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"  jako rekomendowane seniorom miejsca ,
obiekty i obszary godne odwiedzenia.

Fotoreportaż z prac nad tworzeniem Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Supraślu - 29.03.2021r.

Pan Burmistrz Radosław Dobrowolski wraz z Panią architekt przybliża przedstawicielom Rady Seniorów zarys  koncepcji i kierunek rozszerzenia prac projektowo - koncepcyjnych nad rozbudową i uatrakcyjnianiem propozycji na rzecz Uzdrowiska Supraśl.