Rada Seniorów Gminy Supraśl to grono ludzi aktywnych uprawiających różne formy turystyki, 
od pieszych spacerów i wędrówek ,wycieczek rowerowych ,spływów kajakowych po wielodniowe wyjazdy
poznawcze w Polsce i poza jej granicami.
Od tego artykułu rozpoczynamy cykl pt. ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE" oparty o osobiste doświadczenia autorów,
jako rekomendowane seniorom miejsca ,obiekty i obszary godne odwiedzenia.

       21 kwietnia 2021 odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego z udziałem parlamentarzystów woj.podlaskiego.
W debacie poświęconej petycji do władz Państwa /załącznik/ wzięło udział ok.100 przedstawicieli 15 rad seniorów,
w tym 6 członków Rady Seniorów Gminy Supraśl. Idea opracowania petycji powstała na II Forum Rad Seniorów Woj.Podlaskiego
w wyniku dyskusji nad niezadowalającym i zbyt wolnym stanem prac w Parlamencie nad nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie
powstawania i kompetencji rad seniorów we współczesnych warunkach. Założenia do petycji przygotował Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl. Po dyskusji nad tekstem petycji
odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem jako stanowiska III Forum. Petycję uchwalono jednogłośnie. Obecni na III Forum parlamentarzyści zobowiązali się do popierania petycji w kontaktach z instytucjami Państwa oraz w zespołach
parlamentarnych Sejmu i Senatu RP pracujących nad nowelizacją właściwych ustaw.W debacie wzięli udział posłowie;
Mieczysław Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz przedstawiciel Roberta Tyszkiewicza. Debata odbyła się w trybie on-line.

Fotoreportaż z prac nad tworzeniem Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Supraślu - 29.03.2021r.

Pan Burmistrz Radosław Dobrowolski wraz z Panią architekt przybliża przedstawicielom Rady Seniorów zarys  koncepcji i kierunek rozszerzenia prac projektowo - koncepcyjnych nad rozbudową i uatrakcyjnianiem propozycji na rzecz Uzdrowiska Supraśl.

Kliknij

Rada Seniorów Gminy Supraśl wszystkim mieszkańcom życzy spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkanocnych.

 Wielkanoc 2021

Kliknij

 

          W dniu 18 marca 2021 roku odbyło się w trybie on-line posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl z udziałem Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady, przewodniczył Krzysztof Wolfram.

W trakcie obrad omawiano wiele aspektów życia seniorów w Gminie i przyjęto, po dyskusji, dwie ważne uchwały: