• 1.jpg
 • DSC_0079.jpg
 • DSC_01s.jpg
 • DSC_02s.jpg
 • DSC_033s.jpg
 • DSC_0810.jpg
 • DSC_1226.jpg
 • IMG_24s.jpg
 • IMG_20190327_133009.jpg
 • IMG_20190327_152225.jpg
 • IMG_20200628_124411.jpg
 • IMG_20200708_132514.jpg
 • klasztor_z_rondem.jpg
 • logo_seniorzy.jpg
 • zgierz2.jpg

Dane Stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie zwykle pod nazwa ,,AKTYWNI''

- nr w ewidencji: 32/zw, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Bialymstoku

- REGON 384833544

- NIP 966 213 64 18

- adres do korespondencji:

16-030 Karakule

ul. Karakule 70

 

Cele działania:

 1. Aktywizacja środowiska senioralnego Gminy Supraśl.

 2. Podejmowanie działań prozdrowotnych, prorozwojowych na rzecz środowiska senioralnego.

 3. Współpraca z innymi środowiskami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz Gminy Supraśl.

 4. Pomoc w realizacji projektów inicjowanych przez władze Gminy Supraśl.

Teren działania:

Województwo Podlaskie

Środki działania:

 1. Działalność członków Stowarzyszenia.

 2. Środki pozyskane z różnych źródeł (prywatnych i publicznych).

 3. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych.

 4. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez władze rządowe, samorządowe wszystkich szczebli.