Dane Stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie zwykle pod nazwą ,,AKTYWNI''

- nr w ewidencji: 32/zw, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

- REGON 384833544

- NIP 966 213 64 18

- adres do korespondencji:

16-030 Karakule

ul. Karakule 70

numer konta 09 1600 1462 1897 2247 8000 0001

 

Cele działania:

  1. Aktywizacja środowiska senioralnego Gminy Supraśl.

  2. Podejmowanie działań prozdrowotnych, pro-rozwojowych na rzecz środowiska senioralnego.

  3. Współpraca z innymi środowiskami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz Gminy Supraśl.

  4. Pomoc w realizacji projektów inicjowanych przez władze Gminy Supraśl.

Teren działania:

Województwo Podlaskie

Środki działania:

  1. Działalność członków Stowarzyszenia.

  2. Środki pozyskane z różnych źródeł (prywatnych i publicznych).

  3. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych.

  4. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez władze rządowe, samorządowe wszystkich szczebli.