• 1.jpg
 • 2_zima.jpg
 • 3.jpg
 • 5_zima.jpg
 • 7.jpg
 • DSC_0051.jpg
 • IMG_20210205_085100.jpg
 • IMG_20210205_122102_2.jpg
 • kule.jpg

     Kongres z udziałem przedstawicieli 15 rad seniorów odbył się 7 i 8 września 2021 roku w Supraślu. W pierwszym dniu Kongres obradował pod hasłem ,,Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy”

Radosław Dobrowolski burmistrz Supraśla podziękował organizatorom za to, że Supraśl został po raz drugi wybrany jako miejsce tego wydarzenia. Zaznaczył, że seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna.

    21 kwietnia 2021 odbyło się III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego z udziałem parlamentarzystów woj.podlaskiego.
W debacie poświęconej petycji do władz Państwa /załącznik/ wzięło udział ok.100 przedstawicieli 15 rad seniorów,
w tym 6 członków Rady Seniorów Gminy Supraśl. Idea opracowania petycji powstała na II Forum Rad Seniorów Woj.Podlaskiego
w wyniku dyskusji nad niezadowalającym i zbyt wolnym stanem prac w Parlamencie nad nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie
powstawania i kompetencji rad seniorów we współczesnych warunkach. Założenia do petycji przygotował Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl. Po dyskusji nad tekstem petycji
odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem jako stanowiska III Forum. Petycję uchwalono jednogłośnie. Obecni na III Forum parlamentarzyści zobowiązali się do popierania petycji w kontaktach z instytucjami Państwa oraz w zespołach
parlamentarnych Sejmu i Senatu RP pracujących nad nowelizacją właściwych ustaw.W debacie wzięli udział posłowie;
Mieczysław Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz przedstawiciel Roberta Tyszkiewicza. Debata odbyła się w trybie on-line.