• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg
A A A

Komunikat

Propozycja ws. połączeń BKM do Supraśla.

Zastępca prezydenta miasta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz zaproponował dziś (18 września) burmistrzowi Supraśla Radosławowi Dobrowolskiemu rozwiązanie problemów komunikacyjnych między Białymstokiem a Supraślem. W piśmie wysłanym do Burmistrza Miasta Supraśl przedstawione zostały szacunkowe wyliczenia dotyczące kosztów funkcjonowania komunikacji zbiorowej w dwóch omawianych podczas spotkania z dnia 13.09.2019 r. wariantach:

1. Uruchomienie linii nr 111 na trasie Białystok (centrum przesiadkowe u zbiegu ulic Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego) – Supraśl, przez ulice: Sienkiewicza, Wasilkowska, Raginisa.

2. Zmiana przebiegu linii 13, poprzez skierowanie jej do Supraśla i wyłączenie obsługi wsi Ciasne, oraz skierowanie do obsługi wsi Ciasne linii 108. Wariant 1 Uruchomienie linii nr 111 na trasie Białystok (centrum przesiadkowe u zbiegu ulic Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego) – Supraśl, przez ulice: Sienkiewicza, Wasilkowska, Raginisa. Przy wyliczeniu szacunkowych kosztów przyjęto następujące założenia:

1. Do Supraśla skierowanych zostanie maksymalnie 25 kursów w dzień roboczy i po 14 kursów w dzień świąteczny i sobotę,

2. Gmina Supraśl finansuje połączenie na odcinku od przystanku początkowego w Supraślu do przystanku Ogródki Działkowe (nr inw. 414) i z powrotem od przystanku Ogródki Działkowe (nr inw. 405),

3. Przebieg trasy w granicach gminy Supraśl przyjęty został z danych z roku 2015 r. Koszt uruchomienia linii nr 111 został oszacowany na 1 mln 225 tys. zł. Wariant 2 Zmiana przebiegu linii 13, poprzez skierowanie jej do Supraśla i wyłączenie obsługi wsi Ciasne, oraz skierowanie do obsługi wsi Ciasne linii 108. Przeprowadzone wyliczenia uwzględniają wyłączenie wsi Ciasne z obsługi linią 13, linia nr 13 dojeżdża do Supraśla przez: Sowlany, Karakule i Ogrodniczki, Gmina Supraśl finansuje połączenie na terenie gminy, tj. od/do przystanku Warzywna Pętla (nr inw. 197).

Do Supraśla skierowanych zostanie maksymalnie 25 kursów w dzień roboczy i po 14 kursów w dzień świąteczny i sobotę. Natomiast linia nr 108 obsługiwać będzie wieś Ciasne na takiej samej liczbie kursów jak w obecnym rozkładzie,tj.: 17 w dzień roboczy, 7 w soboty i 4 w dzień świąteczny, na niektórych kursach dojeżdża do cmentarza miejskiego w Karakulach. Kursy, które dojeżdżałyby wyłącznie do cmentarza miejskiego w Karakulach będą obciążać Gminę Białystok. Gmina Supraśl finansuje połączenie od/do przystanku we wsi Ciasne do/od przystanku Ogródki Działkowe (nr inw. 405 i 414),

Łączny koszt uruchomienia wariantu 2 został oszacowany na 1 mln 899 tys. zł.

Uruchomienie każdego z tych dwóch wariantów wymagać będzie dodatkowych szczegółowych uzgodnień, więc przedstawione wyliczenia mają charakter orientacyjny.

Organizacja kursowania linii autobusowych między Białymstokiem i Supraślem możliwe jest tylko na podstawie podpisanego między gminami porozumienia. Linia 111 obsługująca połączenia z Supraślem została zlikwidowana z końcem 2015 roku na wniosek burmistrza Supraśla. Z tego też powodu Miasto Białystok utworzyło dodatkową linię 108 umożliwiającą dojazd do cmentarza w Karakulach. Dodatkowo zmieniono rozkład linii nr 9, w taki sposób, że na połowie kursów dojeżdża do pętli na ul. Wiślanej na Wyżynach.

Wniosek o ponowne uruchomienie linii 111 burmistrz Supraśla złożył w 2019 r. wraz z propozycją rozkładu jazdy i wskazaniem dokładnej trasy przejazdu na terenie Białegostoku. Podkreślał w nim niezadowolenie mieszkańców Supraśla z powodu likwidacji połączeń przez PKS Nova oraz standardu usług drugiego przewoźnika działającego na tej trasie. Koszt obsługi uruchomionej ponownie linii 111 (trasa dublowałaby już istniejące połączenia w Białymstoku), zgodnie z proponowanym pierwotnie przez Supraśl rozkładem i trasą, Miasto Białystok oszacowało na 2,5 mln zł rocznie.

 

 

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Przewodniczący Krzysztof Wolfram