Wizyta w Gminie Puńsk

    !8 sierpnia 2021 na zaproszenie seniorów  i władz Gminy Puńsk Rada Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną 
poświęconą wymianie wzajemnych doświadczeń i form działania.W wizycie wzięło udział 10 członków Rady Seniorów.
Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Wójta Gminy Puńsk Pana Witolda Liszkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Seniorów w Puńsku Panią Anielę Kluczyńską. Rada w Puńsku liczy podobnie jak supraska 15 członków.
Pierwszą część wizyty zajęła wzajemna wymiana poglądów na temat bieżącej działalności środowiska senioralnego w Puńsku
reprezentującego podobnie jak cała Gmina mniejszość litewską i jej problemy społeczne, kulturalne i życiowe. Druga część wizyty objęła miejsca i obiekty ściśle związane z działalnością seniorów ,rozwijaniem ich pasji, hobby i spędzania przez nich wolnego czasu.Zwiedziliśmy m.in.:
*Kościół p.w.Wniebowzięcia NMP wraz z kolekcją wianków i stroików i ziół z tegorocznych plonów *Ekspozycje Etnograficzną w starej plebanii i wystawę rękodzieła ,głównie z tkanin i drewna *Muzeum Etnograficzne założone w 1979 przez nauczyciela Józefa Vainę mieszczące się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku *Skansen Wsi Litewskiej ,gdzie mieliśmy możliwość degustacji potraw pogranicza polsko-litewskiego
Na zakończenie odwiedziliśmy Osadę Jaćwiesko-Pruską w Oszkiniach,muzeum i ekspozycję na wolnym powietrzu poświęconą obecności na tych terenach ludów bałtyjskich ,Prusów i Jaćwingów ,którzy w obliczu ekspansji Państwa Krzyżackiego,książąt mazowieckich i litewskich zostali ostatecznie pokonani w XIII - XVI w ,a ślad ich obecności pozostał jedynie w nazwach jezior,uroczysk i miejscach pochówku.
Osada jest obiektem prywatnym, zbudowanym przez Pana Piotra Łukaszewicza, który podkreśla swoje pruskie pochodzenie i więzy krwi.

Bardzo pięknie dziękujemy za miłe, serdeczne przyjęcie, a naszej Przewodniczce Julii dziękujemy najpiękniej.

Tekst zdjęcia: Krzysztof Wolfram