PLAN PRACY RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

IV KWARTAŁ 2020

PROJEKT

 

 

Lp.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1.

Opiniowanie budżetu MOPS na rok 2021 w zakresie w zakresie polityki senioralnej, w tym wydatków Gminy na prowadzenie Klubów Seniora w Supraślu, Zaściankach, Ogrodniczkach i Karakulach.

 

 

X-XI

2.

Opiniowanie budżetu Gminy Supraśl na rok 2021 w zakresie zadań i przedsięwzięć dotyczących poprawy życia osób starszych i niepełnosprawnych.

 

X-XI

3.

Ocena zadań organizacyjnych i programowych w Klubach Seniora Gminy Supraśl.

 

XI

4.

Zapoznanie się z aktualnym stanem prac na rzecz planu zagospodarowania Gminy Supraśl.

 

X

5.

Zapoznanie się z pracami na rzecz rewitalizacji Ogrodu Saskiego w Supraślu.

 

X

6.

Organizacja wyjazdu szkoleniowo-edukacyjnego Rady Seniorów do Rady Seniorów w Łomży.

 

XI-XII

7.

Pomoc w organizacji pobytu Rady Seniorów w Łapach oraz seniorów gminy Puszcza Mariańska( woj. mazowieckie)

 

X

8.

Organizacja spotkań seniorów z okazji Dnia Seniora(14 XI), w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

XI-XII

9.

Przygotowanie i wdrożenie systemu spotkań, narad i konferencji RS metoda zdalną.

 

X-XII

10.

Opracowanie folderu-poradnika dotyczącego działań w środowisku senioralnym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, i innych użytecznych informacji.

 

X-XII

 

 

 


PROJEKT PRELIMINARZA WYDATKÓW RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

NA ROK 2021

 

 

LP

ZADANIA I CELE

KWOTA

TERMIN REALIZACJI

1.

Koszty obsługi Rady Seniorów: internet, domena , materiały biurowe.

4000 zł

Cały rok

2.

Organizacja II Zlotu Seniorów Gminy Supraśl: wynajem autokarów, bigos, kiełbasa.(impreza plenerowa dla chętnych seniorów z całej gminy Supraśl)

3500zł

Maj

3.

Kursy, szkolenia członków Rady – szkolenia głównie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby rady oraz seniorów w gminie.

1500zł

Cały rok

4.

Kwiaty na imprezy okolicznościowe- składanie wiązanek w imieniu wszystkich seniorów na uroczystościach gminnych: 3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada i inne.

500zł

Cały rok

5.

Wyjazdy studyjne w celu wymiany doświadczeń z innymi Radami Seniorów z woj. podlaskiego i nie tylko.

4000zł

Cały rok

6.

Przyjmowanie gości z innych Rad Seniorów: kawa, herbata, ciastka.

500zł.

Cały rok

7.

Organizacja Gminnego Dnia Seniora dla chętnych seniorów z całej gminy Supraśl: wynajęcie sali, catering, transport.

4500zł

Listopad.

8.

Dopłaty do imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych dla seniorów gminy Supraśl -głównie transport.

1000zł

Cały rok

 

Razem

19500zł