• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Aktualne problemy seniorów z chorobami przewlekłymi.

W dniu 13 października 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl. Na posiedzenie zaproszeni zostali:

        

Od 1 września 2021 roku  Pani Anna Iwaniuk jest do dyspozycji Rady Seniorów w każdy piątek od godziny 14 00 do godziny 1600