Rada Seniorów Gminy Supraśl to grono ludzi aktywnych uprawiających różne formy turystyki, 
od pieszych spacerów i wędrówek ,wycieczek rowerowych ,spływów kajakowych po wielodniowe wyjazdy
poznawcze w Polsce i poza jej granicami.
Od tego artykułu rozpoczynamy cykl pt. ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE" oparty o osobiste doświadczenia autorów,
jako rekomendowane seniorom miejsca ,obiekty i obszary godne odwiedzenia.