• 1.jpg
 • DSC_0079.jpg
 • DSC_01s.jpg
 • DSC_02s.jpg
 • DSC_033s.jpg
 • DSC_0810.jpg
 • DSC_1226.jpg
 • IMG_24s.jpg
 • IMG_20190327_133009.jpg
 • IMG_20190327_152225.jpg
 • IMG_20200628_124411.jpg
 • IMG_20200708_132514.jpg
 • klasztor_z_rondem.jpg
 • logo_seniorzy.jpg
 • zgierz2.jpg

Seniorzy z Gminy Supraśl biorą aktywny udział w projekcie  ,,Cyfrowy senior" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Warsztaty obejmują  następujące tematy ( każdy 180 min.):

 1. Podstawowe funkcje komputra, wizerunek, komunikatory                  
 2. Przeglądanie i analiza informacji
 3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 5. Komunukacja za pomocą poczty elektronicznej
 6. Aktywność obywatelska online:e-kultura oraz e-edukacja
 7. Aktywność obywatelska e-Urząd
 8. Zakładanie poczty elektroniczneje-mail oraz korzystanie z usług 
 9. Ochrona danych osobowych. Przeszukiwanie i filtrowanie informacji
 10. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie
 11. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby
 12. Wiadomości lokalne, planowanie podróży
 13. Korzystanie z możliwości portalu YouTube
 14. Zakładanie profilu na portalu Facebook
 15. Przetwarzanie obrazu i dźwięku+ANIMACJE(praca nad prezentacją multimedialną - 12h)