Realizacja projektu ,,Podaj dalej" przez Stowarzyszenie ,,Aktywni" w ramach FIO PODLASKIE LOKALNIE sfinansowanego przez NIW-CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Krótka charakterystyka projektu ,, Podaj dalej"                        

W ramach projektu ,,Podaj dalej" my jako członkowie Stowarzyszenia ,,Aktywni" podjęliśmy próbę zrealizowania cyklu warsztatów artystycznych w takiej formie, aby jednocześnie pracując, integrować i bawić  środowisko senioralne Gminy Supraśl . Nasz kolejny istotny cel: pozyskać nowych członków, zaprosić i zmotywować ich do stałej współpracy z naszym stowarzyszeniem. Mamy nadzieję, że będą to osoby, które poświęcą swój drogocenny czas na rzecz naszej pięknej Gminy i jej mieszkańców. W ramach realizowanego projektu postanowiliśmy bazować na  wspólnych zainteresowaniach oraz rozwijać manualne i kulinarne uzdolnienia. Warsztaty prowadzone były w dwóch grupach, pierwszy zespół pracował w dniach 22-23 czerwca, drugi od 25 do 26.06.2020r.

Nasze działania twórcze koncentrowały się wokół następujących technik: malarstwo,fotografia, linoryt, filcowanie, papier marche , formy przestrzenne, w tym cementowe donice.W ramach spotkań zapoznaliśmy się z nowym modnym hasłem ,,upcykling”, np. z wytłaczanek po jajkach przygotowaliśmy masę papierową, z której wykonane zostały miski, pojemniki i ozdobne ramki.

 Supraskie środowisko senioralne jest już przygotowane, aby realizować nasze hasło. Każdy z uczestników może dzielić się  wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem na warsztatach. Jednak aby ten cel zrealizować należy nadal motywować i ośmielić wielu z nas do dalszej twórczej pracy,  abyśmy umieli rozmawiać i opowiadać o tym, co potrafimy już tworzyć lub czego pragniemy się uczyć. Chcemy nadal wcielać w życie hasło projektu ,,Podaj dalej", pragniemy dzielić się swoją radością, umiejętnością i pasją. Każdy z nas seniorów może i pragnie przekazać swoją wiedzę, pomysły i umiejętności następnym pokoleniom. Hasło projektu, jako członkowie stowarzyszenia ,,Aktywni" realnie wcieliliśmy w życie. Projekt  jest realizowany w oparciu o własne kadry, nie zapraszaliśmy  instruktorów z zewnątrz, a jako wolontariusze zrealizowaliśmy i realizujemy go sami. Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusiła jedynie potrzebę modyfikacji i dokonania zmian terminowych, lecz jesteśmy przekonani, że warto go realizować, dlatego też będziemy czynić starania o jego kontynuację w przyszłości.

Odbiorcami naszego projektu są nasi przyjaciele, znajomi i mieszkańcy gminy oraz  turyści i kuracjusze przebywający latem w ośrodkach sanatoryjnych i wypoczynkowych w Supraślu, np. urlopowicze z Poznania mile nas zaskoczyli włączając się aktywnie do udziału w realizacji projektu, pracowali w pracowni, w plenerze, a co najważniejsze sami zaproponowali i poprowadzili gimnastykę ( gigong styl ,,Lecący Żuraw" ) dla nas-uczestników warsztatów. Warto podkreślić, iż w czasie trwania czterodniowych warsztatach panowała życzliwa i przyjacielska atmosfera, nasz kolega wicemistrz  w pieczeniu babki ziemniaczanej, po mistrzowsku  zachęcił do wspólnej pracy w kuchni, przy pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej oraz zmotywował do kolejnych kulinarnych wyczynów przy lepieniu pierogów, a następnie do wspólnego biesiadowania na otwartej przestrzeni, na tarasie wśród zieleni i sosen supraskich, w strefie uzdrowiskowej ,,A" miasta Supraśl.

Widząc zaangażowanie i efekty pracy artystycznej na warsztatach, będziemy promować twórczość artystyczną każdego uczestnika warsztatów i prezentować dokonania artystyczne oraz dokumentację z przebiegu realizacji projektu i całego procesu powstawania prac w formie zdjęć na stronie www.seniorsuprasl.pl oraz na FB.

 

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu realizacji projektu:

 

W kuchni z mistrzem

 

Wystawa prac powstałych na warsztatach w formie zdjęć:

 

Malarstwo

 

Formy przestrzenne

 

Linoryt

 

Fotografia

 

Filc

 

Papier marche

 

tekst/zdjęcia -  Genowefa Obuchowicz

 

KOMUNIKAT

BURMISTRZA SUPRAŚLA

Z DNIA 15.06.2020 r.

 

sprawie wznowienia działalności Klubu Senior + w gminie Supraśl

 

 

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu Burmistrza Supraśla z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wznowienia placówek „Klubu Senior +” z dniem 15.06.2020 r. Burmistrz Supraśla informuje o zmianie terminu wznowienia działalności Klubów Senior +.

W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z licznymi wzrostami zachorowań na COVID -19 w ostatnim czasie oraz zważywszy na fakt ,iż osoby starsze naszej gminy są w kręgu najbardziej podatnym na zachorowania i zagrożenie dlatego też w trosce o Seniorów Gminy Supraśl wstępnie ustala się termin na wznowienie działalności „Klubów Seniora” na dzień 01.07.2020 r.

Wszelkie zmiany dotyczące wznowienia działalności powyższych placówek będą ogłaszane kolejnymi komunikatami Burmistrza Supraśla.

 


 

KOMUNIKAT

 

Prezydium Rady Seniorów gm. Supraśl na posiedzeniu w dn. 26.05.2020 r. po zapoznaniu się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 21.02.2020 r. nr PS-V.9421.18.2020.AM zawierającym „Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego’’przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej podjęło uchwałę o wznowieniu działalności placówek wsparcia dziennego, Klubu Seniora+ z dniem 15.06.2020 r. lub później.

 

Krzysztof Wolfram

Przewodniczący Rady Seniorów

 

   Wsparcie dla seniorów - strona Gminy Supraśl (kliknij)

Osoby starsze, niepełnosprawne albo obłożnie chore, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów w dokonaniu zakupów żywności, leków czy też w załatwieniu innych ważnych spraw, mogą skorzystać z pomocy specjalnego zespołu utworzonego przez Gminę Supraśl i Grupę Ratowniczą Nadzieja.

Osoby które od poniedziałku do piątku zadzwonią w godzinach 7.30-15.30 pod numer tel. 85 7132764 lub 85 7132771 uzyskają pomoc.

Poinformuj osoby zainteresowane o tej formie wsparcia!

Przekaż informację osobom w potrzebie !!!

 

 

 

KORONAWIRUS- KOMUNIKAT- 2

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl, która zawiesiła czasowo swoją normalną działalność, organizuje sieć dyżurów telefonicznych służących kontaktami ze społecznością senioralną Gminy na czas pandemii koronawirusa w Polsce.

Członkowie Rady Seniorów (lista w załączeniu) będą przyjmować telefony we wszystkie dni tygodnia w godz: 1500 -1900 zgłoszenia dotyczące potrzeb seniorów

 

  • a) codziennego zaopatrzenia
  • b) zakupu lekarstw
  • c) potrzeb bytowych
  • d) awarii urządzeń domowych
  • e) innych ważnych życiowych problemów

 

Członkowie Rady Seniorów nie będą (bo nie mogą) załatwiać tych spraw osobiście, będą je przekazywali na bieżąco Urzędowi Miasta w Supraślu i jego Filii w Zaściankach, MOPS w Supraślu, CARITAS w Supraślu, właściwym terytorialnie parafiom, przychodniom lekarskim ewentualnie Policji i Straży Pożarnej.

Z tej racji, że działanie Rady Seniorów ma charakter czysto społeczny prosimy o zwracanie się do osób z listy tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Lista dyżurujących Rady Seniorów Gminy Supraśl

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon

Miejscowość

1

Bożena Chmielewska

512 228 758

Ogrodniczki

2

Halina Chodakowska

510 264 078

Grabówka

3

Jadwiga Kochanowska

533 910 685

Karakule

4

Nina Kubajewska

514 540 742

Grabówka

5

Genowefa Obuchowicz

604 525 191

Supraśl

6

Weronika Roszkowska

698 591 629

Supraśl

7

Anna Rodzik

668 982 989

Supraśl

8

Jadwiga Romanowska

664 345 373

Supraśl

9

Edward Sawicki

516 012 509

Supraśl

10

Kazimierz Sikora

502 311 555

Supraśl

11

Stanisława Szypluk

721 743 044

Supraśl

12

Barbara Wolfram

661 898 854

Supraśl

13

Krzysztof Wolfram

788 870 780

784 722 418

Supraśl

W/w osoby dyżurują od 25.03.2020 do odwołania we wszystkie dni tygodnia w godz.15:00-19:00

 

Ważniejsze telefony dla Seniorów

 

 

1

Zespół Gminy Supraśl i Ratowniczej Grupy „NADZIEJA” (dyżur pon.-pt. 7:30-15:30)

85 713 27 64

85 713 27 71

2

Urząd Miasta Filia W Zaściankach

85 733 38 40

3

MOPS w Supraślu (codziennie do 19:00)

507 457 428,511 302 473

4

MOPS Filia Zaściankach (codziennie do 19:00)

518 988 803

5

NZOZ „MEDMAL”

85 718 34 70

6

SUP MED”Centrum Medycyny Rodzinnej

85 718 35 23

7

Posterunek Policji w Supraślu

85 670 41 63 lub 112

8

Posterunek Policji w Zaściankach

85 670 41 80 lub 112

     

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Seniorów Gminy Supraśl

Krzysztof Wolf


 

KOMUNIKAT-1

 

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl podjęła w dn.11.03.2020 r uchwałę o czasowym zawieszeniu do odwołania działań bezpośrednich Rady t.j.spotkań, posiedzeń, dyżurów, szkoleń, wykładów, wycieczek krajowych i zagranicznych oraz innych form zewnętrznej działalności publicznej.

 

Zdrowie i życie,szczególnie nas będących w grupie najwyższego ryzyka zarażenia koronawirusem jest najważniejsze.

Zwracamy się z apelem do wszystkich seniorów w Gminie Supraśl o ostrożność i roztropność w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Zwracamy się do rodzin, znajomych, sąsiadów i instytucji publicznych w Gminie o pomoc seniorom w podstawowych czynnościach życiowych, a w szczególności przy zakupach, wizytach u lekarza, na poczcie, bankach i innych obiektach użyteczności publicznej.

 

 Bądźmy Razem !!                             

 

Krzysztof Wolfram                               

Przewodniczący Rady Seniorów                      

Gminy Supraśl                                 

Dnia 13.02.2020 we czwartek w Klubie Seniora odbyła się ,, Zabawa Karnawałowa".

Seniorzy śpiewali, a na akordeonie grał DJ Mariusz.

Wszyscy bawili się wyśmienicie, były też tańce przy topowych przebojach.

tekst/zdjęcia Anna Borkowska

W ramach poniedziałkowego cyklu zajęć plastycznych 17.02.2020 w Klubie Seniora seniorzy sami wykonywali kartki świąteczne. Motywem przewodnim na kartkach było jajko wielkanocne ozdobione kwiatkami wykonanymi metodą "quillingu".

Przygotowania do świąt rozpoczęte, kartki świąteczne , prawdziwe dzieła sztuki przygotowane, jeszcze tylko adres , koperta i życzenia trafią do drogich nam osób.

 

29 stycznia 2020r odwiedziliśmy ,,Dzienny Dom Opieki Seniora Knieja"

Zabiegi są proponowane w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej

  • KINEZYTERAPIA - ćwiczenia z rehabilitantem, ćwiczenia na przyrządach, gimnastyka w wodzie, system do rehabilitacji funkcjonalnej kończyny górnej (Biofeedback)
  • FIZYKOTERAPIA - elektroterapia -eleltroterapia, hydroterapia - masaże wirowe kończyn dolnych, kończyn górnych, światłolecznictwo, laseroterapia, magnetoterapia, ciepłe okłady borowinowe, krioterapia, FMS - głęboka stymulacja elektromagnetyczna, inhalacje.
  • MASAŻ - masaż - masaż aparatem Aquavibron, limfatyczny

 

zdjęcia i tekst Genowefa Obuchowicz