Podlaskie Forum Rad Seniora on-line już 18.12.2020. Bądźcie z nami. Zapraszamy 16 Rad Seniorów w naszym regionie i wszystkich chętnych na transmisję Forum razem z
Marszałek Artur Kosicki
Województwo Podlaskie
i
Stowarzyszenie Szukamy Polski
. Program Forum jest tu: https://podlaskisenior.pl/forum-podlaskich-rad-seniora.../
Forum organizowane jest ze środków Programu ASOS 2016-2020