II Zlot Seniorów Gminy Supraśl

11.09.2021r II Zlot Seniorów rozpoczęliśmy spotkaniem pod pomnikiem Powstańców Listopadowych.Pan Burmistrz opowiedział jak doszło do ujawnienia i uhonorowania Powstańców zamordowanych w okrutny sposób przez rosyjskiego zaborcę. Delegacje: Gminy z panem Burmistrzem, Rady Seniorów i KGW Ogrodniczki z zespołem "Żurawinki" złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Polski i pojechaliśmy pod wiatę, gdzie czekały na nas panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ogrodniczkach z gorącym bigosem.

Zaproszenie


 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE  -  KOTLINA KŁODZKA

Kontynuujemy wędrówkę po najciekawszych regionach naszego kraju. W ramach cyklu „Podróże małe i duże”skierowanego do wszystkich ludzi aktywnych, a seniorów w szczególności, proponuję 10-dniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej. Właśnie stamtąd wróciłem niedawno wraz z 10-osobowym teamem rodzinnym. Rozpiętość wieku od 9 do 75 lat. To już 6 taka wyprawa rodzinna, której celami są aktywny wypoczynek połączony z poznawaniem najcenniejszych i najatrakcyjniejszych części Polski.

Projekt zawiera duży ładunek edukacyjno-poznawczy dotyczący naszego kraju, skierowany do młodszych członków rodziny, którzy z rodzicami często podróżują za granicę.

Kotlina Kłodzka od lat przyciąga zwolenników pieszych wędrówek, odkrywania podziemnych skarbów i smakowania różnych form architektury obronnej i sakralnej. Kotlina stanowiła przez stulecia własność królów i książąt Piastów śląskich, czeskich, a przez 200 lat władców niemieckich. Po wojnie, w ramach traktatów poczdamskich, kraina ta przypadła Polsce.

Bazę na zwiedzanie mieliśmy w Ścinawce Górnej i stąd samochodami, pieszo, pontonami zwiedzaliśmy Kotlinę.

Program nasz obejmował, między innymi, wizytę w następujących miejscach i obiektach, które zwiedzaliśmy:

 • Bazylikę Mniejszą pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Wambierzycach

 • Szczeliniec Wielki w paśmie Gór Stołowych w Parku Narodowym

 • Adrszpaskie Skalne Miasto w Czechach

 • Spływ pontonami przez 15 km Nysą Kłodzką (od Ławicy do Barda)

 • Nocne oglądanie XIII wiecznego zamku Kapitanowo

 • wyprawę 5-godzinną na Śnieżnik (1426m.n.p.m.), we wschodnim paśmie Sudetów, w której wzięła udział młodsza część ekipy

 • zwiedzanie twierdzy Kłodzko i historycznego centrum Kłodzka

 • zwiedzanie Zamku Książ

 • poznanie walorów historyczno-obronnych Twierdzy na Srebrnej Górze i Zamku Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

 • podziemną eksploatację byłej kopalni złota w Złotym Stoku oraz Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie koło Stronia Śląskiego

Ogółem zrobiliśmy około 2200 kilometrów samochodami, w tym około 700 km na obszarze Kotliny Kłodzkiej.

Po powrocie już zaczęliśmy myśleć o następnej, siódmej podróży rodzinnej. Na celowniku mamy Jurajski Park Krajobrazowy, Wzgórza Elbląskie oraz Pojezierze Zachodniopomorskie. Czas pokaże gdzie się pojawimy.

 
Tekst zdjęcia Krzysztof Wolfram

Wizyta w Gminie Puńsk

  !8 sierpnia 2021 na zaproszenie seniorów i władz Gminy Puńsk Rada Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną 
poświęconą wymianie wzajemnych doświadczeń i form działania.W wizycie wzięło udział 10 członków Rady Seniorów.
Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Wójta Gminy Puńsk Pana Witolda Liszkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Seniorów w Puńsku Panią Anielę Kluczyńską. Rada w Puńsku liczy podobnie jak supraska 15 członków.
Pierwszą część wizyty zajęła wzajemna wymiana poglądów na temat bieżącej działalności środowiska senioralnego w Puńsku
reprezentującego podobnie jak cała Gmina mniejszość litewską i jej problemy społeczne, kulturalne i życiowe. Druga część wizyty objęła miejsca i obiekty ściśle związane z działalnością seniorów ,rozwijaniem ich pasji, hobby i spędzania przez nich wolnego czasu.Zwiedziliśmy m.in.:
*Kościół p.w.Wniebowzięcia NMP wraz z kolekcją wianków i stroików i ziół z tegorocznych plonów *Ekspozycje Etnograficzną w starej plebanii i wystawę rękodzieła ,głównie z tkanin i drewna *Muzeum Etnograficzne założone w 1979 przez nauczyciela Józefa Vainę mieszczące się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku *Skansen Wsi Litewskiej ,gdzie mieliśmy możliwość degustacji potraw pogranicza polsko-litewskiego
Na zakończenie odwiedziliśmy Osadę Jaćwiesko-Pruską w Oszkiniach,muzeum i ekspozycję na wolnym powietrzu poświęconą obecności na tych terenach ludów bałtyjskich ,Prusów i Jaćwingów ,którzy w obliczu ekspansji Państwa Krzyżackiego,książąt mazowieckich i litewskich zostali ostatecznie pokonani w XIII - XVI w ,a ślad ich obecności pozostał jedynie w nazwach jezior,uroczysk i miejscach pochówku.
Osada jest obiektem prywatnym, zbudowanym przez Pana Piotra Łukaszewicza, który podkreśla swoje pruskie pochodzenie i więzy krwi.

Bardzo pięknie dziękujemy za miłe, serdeczne przyjęcie, a naszej Przewodniczce Julii dziękujemy najpiękniej.

Tekst zdjęcia: Krzysztof Wolfram

Festiwal Sztuka w Naturze 2021 /  fotoreportaż Genowefy Obuchowicz