• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

   14 lipca 2022roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Supraśl II kadencji. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza pan  Marcin Iwaniuk, pani kierownik MOPS Barbara Szutko oraz pani Anna Iwaniuk-obsługująca Radę w zakresie administracyjnym. 

Podczas obrad został wybrany nowy zarząd Rady w składzie: przewodniczący Krzysztof Wolfram, zastępca Nina Kubajewska oraz sekretarz Bożenna Chmielewska. Rada została powołana na cztery lata. Uroczyste listy gratulacyjne wszystkim członkom wręczył zastępca Burmistrza Supraśla Marcin Iwaniuk.

  Dnia 20.06.2022r o godz.1800 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Supraślu odbyło się II spotkanie Rady Miasta i Rady Seniorów Gminy Supraśl. Okazją do tego spotkania było zakończenie statutowej działalności I kadencji Rady Seniorów Gminy Supraśl. Została ona powołana 16 maja 2018r na wspólnym posiedzeniu obu Rad w obecności Przewodniczącej Rady Miejskiej w Supraślu Pani Moniki Suszczyńskiej oraz Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego. 

Przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Wolfram złożył sprawozdanie z 4-letniej działalności Rady, koncentrując się głównie na najistotniejszych dokonaniach i wykonanych zadaniach. Warto podkreślić, że Rada Seniorów Gminy Supraśl pomimo trwającej blisko 2 lata pandemii Covid 19 odbyła około 90 posiedzeń otwartych oraz on-line nie przerywając tym samym swojej działalności w ciągu całej kadencji. Na zakończenie spotkania władze Gminy Supraśl wręczyły wszystkim członkom Rady dyplomy z podziękowaniem za pracę społeczną na rzecz środowiska senioralnego Gminy.

  Bardzo miłym i wzruszającym akcentem była obecność Pani Anastazji z dwójką dzieci, Ukraińców z Dniepropietrowska, którzy przed powrotem na Ukrainę podziękowali władzom Gminy Supraśl za przyjęcie i opiekę.

Rada Seniorów Gminy Supraśl w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Supraślu Panią Moniką Suszczyńską zaprasza na II wspólne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl i Rady Miejskiej w Supraślu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022r. o godz. 18.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Supraślu ul. Cieliczańska 1.
Posiedzenie w całości będzie poświęcone podsumowaniu działalności I Kadencji Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz zbliżającym się wyborom do składu II kadencji na lata 2022-2026.
Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl
Krzysztof Wolfram